วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดคำขวัญ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือปี ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงราย


ผลการประกวดคำขวัญ
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือปี ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงราย
“ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
***********************
การประกวดคำขวัญภายใต้หัวข้อเรื่อง
“ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
           ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือประจำปี ๒๕๕๕  ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และมีกิจกรรมการประกวดคำขวัญภายใต้หัวข้อเรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคำขวัญของผู้แข่งขันที่ส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการตัดสินรายละเอียดดังนี้

ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖)
          รางวัลชนะเลิศ
          ด.ญ.ภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส    ร.ร.อนุบาลเชียงราย
                   “อาเซียนก้าวหน้า         ชาวประชามั่นใจ
                    แรงงานปลอดภัย         สุขภาพอนามัยแข็งแรง”
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
          ด.ช.กานดิศ ศรีคำ                   ร.ร.อนุบาลเชียงราย
                   “อาเซียนร่วมใจ           แรงงานปลอดภัย
                    อนาคตสดใส              สุขภาพอนามัยแข็งแรง”
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
          ด.ญ.รชฎาพร ไชยการ               ร.ร.อนุบาลเชียงราย
                   “ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ          อนาคตสดใส
                    แรงงานปลอดภัย                   สุขภาพอนามัยดี”

ระดับมัธยมศึกษา(ม๑-ม.๖) หรือเทียบเท่า(ปวช.๑-๓)
          รางวัลชนะเลิศ  
          น.ส.ดารารัตน์ ผมธรรม          ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
                   “สุขภาพดี  มีความมั่นใจ  ปลอดภัยในการทำงาน
                    ประสานเรียนรู้           ก้าวสู่อาเซียน”
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
          นายปิติภูมิ หลวงจินา               ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
                   “ก้าวสู่อาเซียน            เรียนรู้ทันยุค
                    สุขภาพดี                  ให้มีความปลอดภัย”
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
          น.ส.ชุติมา  ไพรโสภา                ร.ร.เทิงวิทยาคม
                   “ก้าวสู่วิถีแห่งความมั่นใจ           มาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยและสุขขี
                    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี          เป็นวิถีชีวิตใหม่ประชาคมอาเซียน”

 ระดับอุดมศึกษา
(ไม่มีผู้ได้รับรางวัลเนื่องจากคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดไม่ตรงหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด)

 ระดับลูกจ้าง/พนักงานในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป
          รางวัลชนะเลิศ
          นายจารุวิทย์ มหิงษา   บริษัท เป็ปซี่โคลา(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
                   “ยกระดับฝีมือและมาตรฐาน  สร้างความชำนาญแรงงานไทย
                   สุขภาพอนามัยที่ปลอดภัย  สร้างความก้าวไกลสู่อาเซียน”
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
          นายสรฉัตร ชัยวารี                  บจก.ทานากะ พรีซีสชั่น(ไทยแลนด์) (จ.ลำพูน)
                   สุขภาพดี                 มีความปลอดภัย
                    มาตรฐานแรงงานไทย    ร่วมใจสู่อาเซียน”
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
          นายธนิต ปาละวันนา               (จ.ลำพูน)
                   “ทำงานปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เตรียมพร้อมสู่อาเซียน”

ที่มา : http://chiangrai.labour.go.th

ร่วมโหวต โครงการประกวดคำขวัญจราจร


    

  พล.ต.ต.อุทัยวรรณ แก้วสอาด ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกวดคำขวัญจราจร ว่า ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคำขวัญที่ผ่านการคัดเลือก 10 คำขวัญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
1. ช้าลงสักนิด หลายชีวิตปลอดภัย เอื้อเฟื้อ ปันน้ำใจ ด้วยวินัยจราจร
2. หนูเดินทางปลอดภัย ถ้าผู้ใหญ่เคารพกฎ 
3. ขับขี่อย่างปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร เอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง 
4. มีสติ มีวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ 
5. ลดเสี่ยง เลี่ยงภัย ร่วมสร้างวินัย รักษากฎจราจร 
6. มีสติเมื่อใช้รถ รักษากฎเมื่อใช้ถนน 
7. สร้างจิตสำนึก ฝึกนิสัย ขับขี่อย่างปลอดภัย มีวินัยจราจร
8. อุบัติเหตุลดได้ หากร่วมใจเคารพกฎจราจร 
9. คาถาแห่งความปลอดภัย คือรักษาวินัยจราจร 
10. ขับขี่มีน้ำใจ สัญจรปลอดภัย รักษาวินัยจราจร
      ทั้งนี้ บก.จร.จะนำคำขวัญที่ผ่านการคัดเลือกมาใช้รณรงค์วินัยจราจร เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความสำคัญ นำไปสู่การแก้ปัญหาจราจรติดขัดและลดการเกิดอุบัติเหตุได้
      พล.ต.ต.อุทัยวรรณ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ บก.จร.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันโหวตคำขวัญ 1 ใน 10 นี้ให้ได้รับรางวัลคำขวัญยอดนิยมสูงสุด ด้วยการส่งไปรษณียบัตร และจดหมายร่วมโหวตมาที่ ฝ่ายอำนวยการ (งานศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์) กองบังคับการตำรวจจราจร ที่อยู่ 123 หมู่2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ก.ย.นี้ โดยจะประกาศผลการโหวตรางวัลยอดนิยมในวันที่ 5 ต.ค. 2555 โดยจะได้ลุ้นรับเงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับผู้โชคดี 1 คน ที่ร่วมโหวต โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกติดต่อกลับ เพื่อมารับมอบรางวัล ที่ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร

ที่มา www.dailynew.co.th

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อัศจรรย์นิวเคลียร์กับคนไทย


ผลโครงการประกวดคำขวัญ
หัวข้อ “อัศจรรย์นิวเคลียร์กับคนไทย (Nuclear in Your life)”ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงปภัสสร คูณขุนทด อายุ 12 ปี โรงเรียนวังดอกไม้ จ. นครนายก
“ นิวเคลียร์ก้าวไกล คนไทยพัฒนา เยาวชนรู้ค่า อัศจรรย์นิวเคลียร์ ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กหญิงเกศินี หอมกลิ่น อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม จ. นครนายก
“ นิวเคลียร์ก้าวไกล น าไทยก้าวหน้า ชีวิตมีค่า พึ่งพานิวเคลียร์ ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กหญิงรัตนา นามดี ม 1 โรงเรียนบ้านลาดช้าง จ.นครนายก
“ พลังงานนิวเคลียร์ ฉลาดใช้ไม่เป็นโทษ ให้ประโยชน์ต่อสังคม ”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงทักษพร เกิตเกตุ ม 1 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สุโขทัย
“ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การแพทย์ยุคใหม่ ใช้เทคโนฯนิวเคลียร์”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวปวริศา ม่วงทอง ม 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
“ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจไทยก้าวไกล”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กหญิงณัชฐินันท์ แย้มชูติ ม.1 โรงเรียนวัดละหาร นนทบุรี
“ เกษตรก้าวหน้า การแพทย์ก้าวไกล พัฒนาอุตสาหกรรมไทย หากใช้ประโยชน์นิวเคลียร์ ”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
นายกมล คูคีรีเขต อายุ 16 ปี ม. 4 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ. ชลบุรี
“ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ไทย ประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความปลอดภัย ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายวิวัฒน์ หอมเจริญ อายุ 18 ปี ม.6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
“ ทางเลือกใหม่สร้างสรรค์ไทยให้พัฒนา ชนก้าวหน้าชาติก้าวไกลรู้ใช้นิวเคลียร์ ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายวารุต ขำเจริญ อายุ 17 ปี ม. 5 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จ. เพชรบูรณ์
“ ประชาชนก้าวไกล สังคมไทยก้าวหน้า นิวเคลียร์นำพา ชาติไทยรุ่งเรือง ”

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญฉลอง 30 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี แห่งการสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. วันที่  10 พฤศจิกายน 2556          ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปร่วมประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญในโอกาสเฉลิมฉลอง  30 ปี  แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท
กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 14 กันยายน 2555


รางวัล

(1)        ตราสัญลักษณ์ (Logo)
    รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล              เงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
    รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล         เงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

(2)        คำขวัญ (Motto)
     รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล              เงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล        เงินรางวัล 2,000 บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
งานประชาสัมพันธ์    คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ประกวดออกแบบฯ 30 ปี ) ตู้ ปณ.17  ที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์    อำเภอหาดใหญ่     จังหวัดสงขลา  90112รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF Files)

รายละเอียด

ใบสมัคร


ที่มา http://enn.co.th/

ประกวดคำขวัญ/คำคม เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน

ประกวดคำขวัญ/คำคม เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน 
ร่วมชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) จัดประกวดคำขวัญ/คำคม เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน ชิงเงินรางวัลรวม เกือบ 100,000 บาท โดยคำขวัญดังกล่าว จะนำไปเผยแพร่เพื่อสร้างสำนึกในจริยธรรมและสะท้อนความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน ในสังคมไทย โดยคำขวัญที่จะส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ซ้ำ ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยได้รับรางวัลที่ไหนมาก่อน
สนใจส่งผลงานทางไปรษณียบัตร หรือจดหมาย มาที่ 
ฝ่ายอำนวยการ (งานศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์) กองบังคับการตำรวจจราจร 
123 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 - 515 – 3187 หรือ 1197 
ภายใน 15 สิงหาคม 2555
 


     ให้ประชาชนร่วมโหวตคำขวัญ/คำคม ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ คำขวัญ เป็นคำขวัญยอดนิยมตั้งแต่วันที่ ๑ -๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยประกาศผลการโหวตรางวัลยอดนิยมวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  ทางเว็บไซต์ http://www.trafficpolice.go.th

วิธีการโหวต 
 ๑ ส่งไปรษณียบัตร และจดหมายร่วมโหวตมายัง ฝ่ายอำนวยการ (งานศึกษา พัฒนาและประชาสัมพันธ์) กองบังคับการตำรวจจราจร ที่อยู่ ๑๒๓ หมู่ ๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
 ๒ กองบังคับการตำรวจจราจร จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเพื่อ มารับมอบรางวัล ที่ห้องประชุมชั้น ๒ กองบังคับการตำรวจจราจร 

 รางวัล ๑๑ รางวัล 
 ๑ โล่เกียรติยศ ๑๐ รางวัล 
 ๒ เงินรางวัล ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 ๓ รางวัลคะแนนโหวตคำขวัญยอดนิยมสูงสุด ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 ๔ รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ที่มา http://www.trafficpolice.go.th

คำขวัญกรุงเทพ

กทม. ได้จัดโครงการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้คัดเลือกคำขวัญที่รอบสุดท้าย 5 คำขวัญ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมโหวตผ่านทางไปรษณียบัตร นับตั้ง​แต่วันที่ 21 มีนาคม-19 ​เมษายน 2555 โดยเจ้าของคำขวัญที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 500,000 บาท ส่วนผู้ที่ส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตจะมีสิทธิลุ้นรับเงินรางวัล 100,000 บาท

 คำขวัญที่​ได้รับคะ​แนน​โหวตสูงสุด คือ กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง ​เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง ​เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย คะ​แนน​โหวต 42,514 คะ​แนน

          อันดับที่ 2 คือ พระ​แก้วมรกตล้ำค่า ​เสาชิงช้าคู่​เมือง พระมหาราชวังลือ​เลื่อง ​เมืองน่าท่อง​เที่ยวอันดับ​โลก คะ​แนน​โหวต 36,605 คะ​แนน

          อันดับที่ 3 คือ พระราชวังสง่างาม พระอาราม​เพริศ​แพร้ว พระ​แก้วมรกตคู่​เมือง ที่ท่อง​เที่ยวลือ​เลื่อง นามกระ​เดื่อง​เมืองหลวง​ไทย คะ​แนน​โหวต 16,148 คะ​แนน

       อันดับที่ 4 คือ วัด​เวียงวังงาม ​เลิศล้ำ วัฒนธรรมงาม​เสริมส่ง ราชธานีงามยืนยง สืบธำรง​ความ​เป็น​ไทย คะ​แนน​โหวต 16,037 คะ​แนน

        อันดับที่ 5 คือ กรุง​เทพมหานคร​เมืองฟ้า ​ความก้าวหน้ารุ่ง​เรือง ฟู​เฟื่องวัฒนธรรม ​เลิศล้ำ​ความ​เป็น​ไทย คะ​แนน​โหวต 14,591 คะ​แนน
ที่มา   http://travel.kapook.com
         https://www.facebook.com/bangkok.motto
         http://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร


TAG คำขวัญ.คอม คำขวัญ.com mottothai motto คำขวัญประจำจังหวัด คำขวัญวันครู คำขวัญไทย คำขวัญกรุงเทพ คำขวัญวันเด็ก "8e-;yP" ประกวด ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ประกาศเกียรติคุณ โล่ หมดเขต คำขวัญ 2555 2556 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ประทับตรา ไปรษณีย์ mottothai.blogspot.com "ประกวดคำขวัญ ก.ย. 2555" "ประกวดคำขวัญ กันยายน 2555" "ประกวดคำขวัญ ต.ค. 2555" "ประกวดคำขวัญ ตุลาคม 2555" "ประกวดคำขวัญ พ.ย. 2555" "ประกวดคำขวัญ พฤศจิกายน 2555" "ประกวดคำขวัญ ธ.ค. 2555" "ประกวดคำขวัญ ธันวาคม 2555"  "ประกวดคำขวัญ 2556" "ประกวดคำขวัญ" "ประกวดแต่งคำขวัญ" "ประกาศรางวัลคำขวัญ" "ประกาศผลคำขวัญ" "ผลคำขวัญ" "ประกาศคำขวัญ" "thaimotto"